Verdam Veehandel B.V.

Vleesvarkens

Verdam Veehandel levert vleesvarkens aan vrijwel alle slachterijen in Nederland. Voor de export van dieren wordt samengewerkt met partners die daarin gespecialiseerd zijn. Steeds meer vleesvarkens worden geleverd binnen afgebakende concepten. In de varkenshouderij betekent het leveren binnen een concept dat een productiewijze wordt vertaald naar een afzetmarkt. Een concept is een alles omvattend plan waarin de belevingswereld van de consument tot zijn recht komt. Het product is onderscheidend van het gemiddelde van de markt.

Zo heeft Vion het Good Farming Balance-concept en het Good Farming Star concept wat door de Dierenbescherming wordt gewaardeerd met een ster volgens het 'Beter Leven' kenmerk.

Slachterij Westfort in IJsselstein heeft naast een gedeelte Beter Leven dieren, het concept KDV, wat staat voor Keten Duurzaam Varkensvlees (www.duurzaamvarkensvlees.nl). Naast eisen voor dierwelzijn worden hierin voorwaarden gesteld aan de duurzaamheid van het bedrijf, als emissies en energieverbruik. Binnen dit concept is ook de optie toegevoegd om, uiteraard tegen vergoeding, digitale oormerken te gebruiken om antibioticagebruik individueel vast te leggen. 

Een maximale opbrengst begint altijd met de prijs. De prijs moet goed zijn en het blijft de taak van de handelaar om het maximale uit de markt te halen. Dat begint met de juiste varkens naar de juiste plaats. Wij stimuleren daarom het leveren binnen kwaliteitsprogramma's en concepten.

Al deze programma's hebben hun eigen leveringsvoorwaarden, uitbetalingstabellen en bieden specifieke kansen. Verdam Veehandel heeft veel kennis om binnen de diverse programma's de saldo's te verbeteren en zo de opbrengst te verhogen. De keuze voor een concept of programma hangt van veel factoren af. Elke markt vraagt een ander varken met specifieke eigenschappen. Zo wordt in Duitsland een heel ander varken gevraagd dan in Nederland. Binnen Nederland zijn voor de retail andere onderdelen belangrijk dan bijvoorbeeld voor een welfareprogramma. Veel keuzes die gemaakt worden vragen ook keuzes in voer, genetica en afleverstrategie. Hieraan hangt vaak weer een kostenplaatje. Een zorgvuldige afweging van kosten en baten moet uiteindelijk bepalend zijn om de juiste keuze te kunnen maken. Dit is één van de kerntaken van Verdam Veehandel: ieder varken op de juiste plaats.

Verdam Veehandel B.V.

Activiteiten

In de varkenshouderij wordt het woord kwaliteit vaak gebruikt. Voldoen aan de gewekte verwachtingen wordt gezien als kwaliteit. Goed voer, luxe varkens, beste biggen, hoge prijs en het juiste advies zijn allemaal verwachtingen die een varkenshouder heeft binnen zijn bedrijf. Verdam Veehandel fungeert als tussenpersoon tussen de boerenbedrijven maar ook als intermediair tussen boeren en afnemers. Binnen alle schakels wordt door ons het kwaliteitsdenken gestimuleert met als doel het rendement in de keten te verhogen. 

Kwaliteit is voor Verdam Veehandel een synoniem voor optimaal. Optimaal presteren naar de mogelijkheden op ieder vlak en op ieder niveau. Ook op planning, transport, administratieve en financiële afwikkeling en terugkoppeling van gegevens is kwaliteit en kwaliteitsdenken van groot belang.

Biggenhandel

Zoveel mogelijk goede biggen te verhandelen, waarbij kwaliteit voorop staat.

Lees meer

Varkenshandel

De juiste varkens naar de juiste plaats. Daar begint het verhaal voor een maximale opbrengst.

Lees meer
Slachtzeugen van Verdam Veehandel

Slachtzeugen

Rechtstreekse levering aan de slachterij of verzameld op een Exportverzamelplaats.

Lees meer

Slachtbiggen

Geen dure stalruimte bezetten door een varken met een te lage potentie.

Lees meer

Rundveehandel

Een uitgebreid netwerk maakt dat wij snel reageren op ontwikkelingen in de rundveehandel.

Lees meer

Transport

Onze transporteurs hebben jarenlange ervaring en beschikken over de benodigde kwaliteitscertficaten.

Lees meer