Verdam Veehandel B.V.

Slachtzeugen

Bij Verdam Veehandel worden slachtzeugen rechtstreeks geleverd aan de slachterij of eerst verzameld op een Exportverzamelplaats. Zodoende zijn wij in staat om zeugen zowel op levend als op geslacht gewicht uit te betalen, uiteraard afhankelijk van de wens van onze leveranciers. Door onze omvang zijn wij in staat om ook in de slachtzeugenhandel serieuze deals te maken met betrouwbare afnemers.

Door de groeiende omvang van zeugenbedrijven wordt de slachtzeugenhandel regelmatig onderbelicht. Ondernemers zijn vaak in staat om hun biggen of vleesvarkens goed te verwaarden, maar vergeten de opbrengst van hun slachtzeugen te optimaliseren. Ook het tijdstip van laden en de hygiëne rondom het vervoer zijn aandachtspunten.

Bent u benieuwd naar onze condities voor slachtzeugen? Neem dan contact met ons op.

Verdam Veehandel B.V.

Activiteiten

In de varkenshouderij wordt het woord kwaliteit vaak gebruikt. Voldoen aan de gewekte verwachtingen wordt gezien als kwaliteit. Goed voer, luxe varkens, beste biggen, hoge prijs en het juiste advies zijn allemaal verwachtingen die een varkenshouder heeft binnen zijn bedrijf. Verdam Veehandel fungeert als tussenpersoon tussen de boerenbedrijven maar ook als intermediair tussen boeren en afnemers. Binnen alle schakels wordt door ons het kwaliteitsdenken gestimuleert met als doel het rendement in de keten te verhogen. 

Kwaliteit is voor Verdam Veehandel een synoniem voor optimaal. Optimaal presteren naar de mogelijkheden op ieder vlak en op ieder niveau. Ook op planning, transport, administratieve en financiële afwikkeling en terugkoppeling van gegevens is kwaliteit en kwaliteitsdenken van groot belang.

Biggenhandel

Zoveel mogelijk goede biggen te verhandelen, waarbij kwaliteit voorop staat.

Lees meer

Varkenshandel

De juiste varkens naar de juiste plaats. Daar begint het verhaal voor een maximale opbrengst.

Lees meer
Slachtzeugen van Verdam Veehandel

Slachtzeugen

Rechtstreekse levering aan de slachterij of verzameld op een Exportverzamelplaats.

Lees meer

Slachtbiggen

Geen dure stalruimte bezetten door een varken met een te lage potentie.

Lees meer

Rundveehandel

Een uitgebreid netwerk maakt dat wij snel reageren op ontwikkelingen in de rundveehandel.

Lees meer

Transport

Onze transporteurs hebben jarenlange ervaring en beschikken over de benodigde kwaliteitscertficaten.

Lees meer