Verdam Veehandel B.V.

Biggen

Voor biggen geldt bij Verdam Veehandel maar één waarde: kwaliteit. Het is onze doelstelling om zoveel mogelijk goede biggen te verhandelen. Voor onze vleesvarkenshouders zoeken wij daarom altijd biggen die de potentie hebben om een goede en langdurige relatie te vormen en in stand te houden tussen vermeerderaar en mester.

Genetica is binnen onze biggenhandel ondergeschikt aan gezondheid. De biggen met de beste papieren blijken helaas niet altijd de biggen met de beste resultaten. Het management van zowel vermeerderaar als vleesvarkenshouder zijn vele malen belangrijker dan het ras zeug of eindbeer.

Onze focus op gezondheid uit zich in onze aandacht voor hoogwaardig vervoer van biggen. Vrijwel alle biggen worden vervoerd met geconditioneerde wagens, die tevens voor aanvang van transport de laadruimte kunnen verhitten om alle eventueel aanwezige kiemen te doden. Het transport van onze biggen wordt al decennialang vakkundig uitgevoerd door Robbertsen Biggentransport uit Woudenberg.

Voelt u zich aangesproken door onze visie op biggenhandel en wenst u een vrijblijvend gesprek? Neem dan gerust contact met ons op.

Verdam Veehandel B.V.

Activiteiten

In de varkenshouderij wordt het woord kwaliteit vaak gebruikt. Voldoen aan de gewekte verwachtingen wordt gezien als kwaliteit. Goed voer, luxe varkens, beste biggen, hoge prijs en het juiste advies zijn allemaal verwachtingen die een varkenshouder heeft binnen zijn bedrijf. Verdam Veehandel fungeert als tussenpersoon tussen de boerenbedrijven maar ook als intermediair tussen boeren en afnemers. Binnen alle schakels wordt door ons het kwaliteitsdenken gestimuleert met als doel het rendement in de keten te verhogen. 

Kwaliteit is voor Verdam Veehandel een synoniem voor optimaal. Optimaal presteren naar de mogelijkheden op ieder vlak en op ieder niveau. Ook op planning, transport, administratieve en financiële afwikkeling en terugkoppeling van gegevens is kwaliteit en kwaliteitsdenken van groot belang.

Biggenhandel

Zoveel mogelijk goede biggen te verhandelen, waarbij kwaliteit voorop staat.

Lees meer

Varkenshandel

De juiste varkens naar de juiste plaats. Daar begint het verhaal voor een maximale opbrengst.

Lees meer
Slachtzeugen van Verdam Veehandel

Slachtzeugen

Rechtstreekse levering aan de slachterij of verzameld op een Exportverzamelplaats.

Lees meer

Slachtbiggen

Geen dure stalruimte bezetten door een varken met een te lage potentie.

Lees meer

Rundveehandel

Een uitgebreid netwerk maakt dat wij snel reageren op ontwikkelingen in de rundveehandel.

Lees meer

Transport

Onze transporteurs hebben jarenlange ervaring en beschikken over de benodigde kwaliteitscertficaten.

Lees meer